Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Matematik Bölümü